Thursday, June 08, 2006

Nieuwe SAP gui al gezien?

Project Muse, de nieuwe GUI van SAP, is aangekondigd op SDN.Kijk op de SDN blog van Jeff Word en zie de enorme wijzigingen die SAP gaat doorvoeren.

1 comment:

Gareth Dyer said...

Opmerkelijk dat in de detailsectie van deze transactie uit een WebDynprotabel bestaat. Ik mag dus concluderen dat alle transacties in WebDynpro's worden geconverteerd?

Nou, iedereen over naar Java dan!