SAP TechEd 2015 Wednesday / Thursday wrap

_TBR4617

De SAP TechEd in Europa duurt 3 dagen. Drie dagen waarin SAP het laatste nieuws brengt in lezingen (285 stuks) of roadmap sessies (93). Ook kun je handson aan de slag in een van de 127 workshops. Nog een behoorlijke uitdaging om je eigen agenda samen te stellen uit het totale aanbod van 996 sessies. Gelukkig was The Next View aanwezig met maar liefst 7 collega’s en konden we onze aandacht verspreiden over onze drie pijlers: Big Data, Cloud & Mobile Apps en Security. In deze blog een samenvatting van de tweede en derde dag.
Woensdag begon met de keynote van Björn Goerke, Executive vice president and corporate officer and is head of the Products & Innovation Technology unit.Replaylink: http://events.sap.com/teched/en/session/26506

Onder de aanwezigen in Barcelona ontstond na afloop een collectief gevoel dat dit de beste SAP TechEd keynote ooit was. Vijf redenen om deze keynote te bekijken:

  1. Een C-level executive die live on stage programmeert om de toegankelijkheid van de nieuwste innovaties te demonstreren
  2. Ervaar hoe de WebIDE inmiddels voorziet in het genereren van een iOS app zonder tussenkomst van XCode of extra programmeren
  3. Zie de historie van SAP (transactie SE16) transformeren via het WebIDE van nu naar predictive om de toekomst te voorspellen
  4. Een hybrid landschap is het landschap van de komende jaren, Björn verbond de on premise SAP met het SAP HANA Cloud Platform in enkele seconden
  5. Omdat het een ‘freaking awesome’ keynote was ;-)

Mobile

Na de keynote was het tijd om je agenda te gaan volgen en kennis te gaan absorberen. Zo ging Vincent naar een mobile roadmap sessie.

_TBR4620

SAP Mobile Service ondersteunt tijdens de gehele levenscyclus van een Fiori app. Bouwen, uitbreiden, toevoegen native functionaliteit, testen (zelfs wanneer je niet alle soorten devices tot je beschikking hebt), uitrollen en monitoren. En uiteraard geïntegreerd met de Enterprise App store van SAP: SAP Mobile Place. En dit alles in de cloud. Belangrijkste ontwikkelplatform is de WebIDE van SAP. Daarnaast worden de Kapsel plugins uitgebreid en zullen meer plugins worden toegevoegd.

Doel is om dit nog in Q4 op te leveren.

Internet of Things

Workshop SAP HANA Cloud Platform Internet of Things services, Ronald en Dick aan de slag met een Raspberry PI en een sensor tag.

_TBR4622

SAP ziet veel waarde in de combinatie van IoT met enterprise data en zet vol in om die twee werelden bij elkaar te brengen. De bestaande oplossingen, SAP Event Stream Processor en IoT services (onderdeel van HCP) worden verder uitgebreid. SAP zal zich verder gaan focussen op Asset Management. Dit is een combinatie van het monitoren van de maintenance cycle van bijvoorbeeld een lift, maar ook het realtime beschikbaar stellen van sensor gerelateerde gegevens over het apparaat. Verder wordt er gekeken naar het uitbreiden van de content voor predictive IoT scenarios. “Wanneer gaat deze machine uitvallen? Wanneer is onderhoud benodigd?”


Security

André liet zich bijpraten op security gebied en vond uit dat SAP Access control uitgebreid gaat worden met de nieuwe applicaties zoals S/4HANA. In de nabije toekomst volgt een "Complete identity and access governance in a single solution". Dit komt er op neer dat IDM, Access Control en Cloud Identity steeds meer naar elkaar toe groeien om uiteindelijk samen te worden gevoegd.

Access Control wordt uitgebreid met role engineering. Daarbij ga je via Role Mining in het systeem kijken wat er allemaal in gebruik is en wat niet, om van daaruit te ontdubbelen en het rollenmodel op te schonen.


SAP HANA Cloud Platform

Het SAPHCP platform zal de komende tijd grote veranderingen ondergaan. Het gaat hierbij dan met name over de onderliggende architectuur. De twee belangrijkste veranderingen zijn:

  1. SAPHCP als PaaS platform zal gebaseerd worden op het open source Cloud Foundry. Dit is een cloud runtime op basis waarvan SAP haar diensten zal aanbieden.
  2. De onderliggende infrastructuur van SAPHCP, IaaS zal worden gebaseerd op OpenStack

Het goede nieuws is dat het gebruik van SAPHCP niet zal wijzigen. De bestaande services blijven beschikbaar en worden langzaam gemigreerd naar de nieuwe omgevingen, maar dit zal een transparant proces zijn.

De belangrijkste redenen voor deze verandering:
  1. SAP kan hiermee veel sneller en gemakkelijker nieuwe technologieën zoals programmeertalen beschikbaar maken binnen SAPHCP.
  2. Het ecosysteem van Cloud Foundry reikt veel verder dan alleen SAP. Hierdoor krijgen klanten een veel gevarieerdere en bredere keuze aan content die beschikbaar kan worden gesteld.
  3. Het maakt het mogelijk om SAPHCP in een private data center te deployen. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van SAP datacenters weggenomen. Dit biedt zeer veel flexibiliteit voor gevoelige data die bijvoorbeeld op een specifieke locatie of data center beschikbaar moet worden gesteld.

Big Data

Dick zocht de Big Data sessies op, hij vond uit dat de nieuwe HANA optie SDI (Smart Data Integration) qua functionaliteit vergelijkbaar is met SAP Data Services (DS). Het grote verschil is dat SDI specifiek bedoeld is om data in en uit HANA te transporteren en transformeren. DS is en blijft de generieke ETL tool die niet alleen voor HANA bedoeld is maar veel breder inzetbaar is. Qua functionaliteit zal SDI uiteindelijk wel DS overstijgen vanwege de extra specifieke HANA functionaliteit die daarin ondersteund zal gaan worden.

Bij het modelleren binnen HANA wordt het gebruik van Attribute Views en Analytial Views afgebouwd en omgezet naar Calculation Views. Deze Calculation Views (CV) zullen wel specifieker worden (Dimension CV, CUBE CV en normale CV). Ook de scripting van Calculation Views zal gaan veranderen. Alle Calculation Views worden in principe grafisch gebouwd, maar kunnen wel gescripte componenten gaan bevatten.

Op het predictive vlak heeft SAP verschillende oplossingen voor verschillende type gebruikers. Naast de bestaande frontend tools voor predictive is de HANA kant uitgebreid. De bestaande PAL library is verder uitgebreid met nieuwe algoritmes. En voor gebruikers die graag laagdrempeliger met predictive willen werken is er nu ook een speciale predictive library. Vooral handig voor hen die niet een Data Science achtergrond hebben.

_TBR4609


Blog ook gepubliceerd bij The Next View.

Comments

Popular posts from this blog

Professional Scrum Master \o/

Betere performance met behulp van SAPBTP Event Mesh